Hlavní obsah

psací

Přídavné jméno

  • writing(o stroji) typing(styl písma) cursivepsací stůl(writing) deskpsací strojtypewriterpsací písmo spojovanécursive (writing)

Vyskytuje se v

potřeba: psací potřebywriting implements

stroj: psací strojtypewriter

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

přepis: přepis na psacím strojitypewritten copy

carriage: typewriter carriagejezdec psacího stroje

implement: writing implementspsací potřeby

material: writing materialspsací potřeby

pedestal: pedestal deskpsací stůl se sloupky zásuvek

typewriter: electric/portable typewriterelektrický/přenosný psací stroj

utensil: writing utensilspsací potřeby

writing: writing materialspsací potřeby