Hlavní obsah

stroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zařízení) machine(zařízení) devicepsát na strojitype(write)psací strojtypewriterparní strojsteam enginešicí/pletací strojsewing/knitting machinezeměd. secí strojseed drilltech. obráběcí strojmachine tool
  2. (dopr. prostředek) machine

Vyskytuje se v

kopírovací: (photo)copier, (photo)copying/Xerox machinekopírovací stroj

obráběcí: tech. machine tool, na dřevo wood-working machineobráběcí stroj

parní: steam engine/locomotiveparní stroj/lokomotiva

psací: typewriterpsací stroj

psaní: typewriting, typingpsaní na stroji

psaný: typewrittenpsaný na stroji

psát: type(write)psát na stroji/počítači

rozmnožovací: duplicating machine/paperrozmnožovací stroj/papír

šicí: sewing machinešicí stroj

tiskařský: printing machinetiskařský stroj

úklad: plot against sbstrojit úklady proti komu

přepis: typewritten copypřepis na psacím stroji

rozmontovat: They dismantled the whole machine.Celý stroj rozmontovali.

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

strojit: decorate the Christmas treestrojit vánoční stromeček

šít: sew sth on a sewing machine/by handšít co na stroji/v ruce

bark: les. barking machineodkorňovací stroj

brush: brushing machinekartáčovací stroj

carriage: typewriter carriagejezdec psacího stroje

copy: copy typeopisovat/opsat na stroji

engine: steam engineparní stroj

fluting: fluting machinedrážkovací stroj, drážkovačka

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

sewing: sewing machinešicí stroj

steam: steam engineparní stroj

treadle: treadle sewing machinešlapací šicí stroj

typewriter: electric/portable typewriterelektrický/přenosný psací stroj

workout: workout machineposilovací stroj

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

type: typed textstrojopis, na stroji psaný text

stroj: typewriterpsací stroj

hravý: hravé štěněplayful puppy