Hlavní obsah

strojit

Vyskytuje se v

kopírovací: (photo)copier, (photo)copying/Xerox machinekopírovací stroj

obráběcí: tech. machine tool, na dřevo wood-working machineobráběcí stroj

parní: steam engine/locomotiveparní stroj/lokomotiva

psací: typewriterpsací stroj

rozmnožovací: duplicating machine/paperrozmnožovací stroj/papír

stroj: typewriterpsací stroj

šicí: sewing machinešicí stroj

tiskařský: printing machinetiskařský stroj

úklad: plot against sbstrojit úklady proti komu

rozmontovat: They dismantled the whole machine.Celý stroj rozmontovali.

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

bark: les. barking machineodkorňovací stroj

bobbin: text. bobbin windernavíječ nitě na šicím stroji, ruční soukací stroj

brush: brushing machinekartáčovací stroj, text. česačka lnu

carriage: typewriter carriagejezdec psacího stroje

engine: steam engineparní stroj

fluting: fluting machinedrážkovací stroj, drážkovačka

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

sewing: sewing machinešicí stroj

steam: steam engineparní stroj

treadle: treadle sewing machinešlapací šicí stroj

typewriter: electric/portable typewriterelektrický/přenosný psací stroj

workout: workout machineposilovací stroj

strojit: decorate the Christmas treestrojit vánoční stromeček