Hlavní obsah

strojit

Vyskytuje se v

kopírovací: kopírovací stroj(photo)copier, (photo)copying/Xerox machine

obráběcí: obráběcí strojtech. machine tool, na dřevo wood-working machine

parní: parní stroj/lokomotivasteam engine/locomotive

psací: psací strojtypewriter

rozmnožovací: rozmnožovací stroj/papírduplicating machine/paper

stroj: psací strojtypewriter

stroj: parní strojsteam engine

stroj: šicí/pletací strojsewing/knitting machine

stroj: zeměd. secí strojseed drill

stroj: tech. obráběcí strojmachine tool

šicí: šicí strojsewing machine

tiskařský: tiskařský strojprinting machine

úklad: strojit úklady proti komuplot against sb

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

bark: les. barking machineodkorňovací stroj

brush: brushing machinekartáčovací stroj

carriage: typewriter carriagejezdec psacího stroje

engine: steam engineparní stroj

fluting: fluting machinedrážkovací stroj, drážkovačka

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

sewing: sewing machinešicí stroj

steam: steam engineparní stroj

treadle: treadle sewing machinešlapací šicí stroj

typewriter: electric/portable typewriterelektrický/přenosný psací stroj

workout: workout machineposilovací stroj

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.