Hlavní obsah

odstrojit

Dokonavé sloveso

  1. (svléci) undressform. disrobe sb/sth
  2. (sejmout ozdoby ap.) co take down the decorations from sthodstrojit vánoční strome(če)ktake down the Christmas tree
  3. (koně) unharness