Hlavní obsah

psát

Nedokonavé sloveso

  1. (zaznamenávat písmem) write(zapisovat si) put down, make a record ofJak se to píše?How is it spelled?Co to píšeš?What are you writing?psát na stroji/počítačitype(write)
  2. (dopis) komu write to sbhovor. drop sb a line(poslat dopis) post a letterPsal mi o tom.He wrote to me about it.
  3. (umělecky tvořit) write(komponovat) composeform. pen
  4. (publikovat, pojednávat) publish, writeV dopise se píše, že ...The letter goes that ...

Vyskytuje se v

deník: psát si deníkkeep a diary

kritika: psát kritiku na coreview sth

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

stroj: psát na strojitype(write)

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

ink: write in inkpsát perem

journal: keep a journalpsát si deník

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

write: write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

with: write with a penpsát perem