Hlavní obsah

projít

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kudy go/walk/pass/get through sth
  2. (probrat) co go through sth(prohlédnout) look through sth(zběžně) scan (through) sth
  3. (zchodit) go around sth, walk sth(procestovat) travel sth
  4. (proniknout) čím get/go/pass through sth, penetrate sth
  5. (přejít) kolem koho/čeho walk past, pass (by), go by sb/sth
  6. (být schválen) pass, be approved, get through
  7. (být dovoleno)To ti neprojde.You won't get away with this.komu projde cosb (can) get away with (doing) sth
  8. (absolvovat) čím undergo, go through sth

Vyskytuje se v

jít: go for a walkjít se projít

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

letmo: scan, flip throughletmo projít časopis ap.

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

projít se: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

výchova: have a strict upbringingprojít přísnou výchovou

odřený: scrape through, squeak through/by sthprolézt/projít co s odřenýma ušima zkoušku ap.

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

through: go through sthprojít co/čím, zažít co v životě

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy, nenajít odezvu

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

unremarked: go unremarkedproběhnout/projít/zůstat bez povšimnutí

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní co

evolution: undergo an evolutionprojít vývojem

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

walk: go for a walkjít na procházku, jít se projít

projít: sb (can) get away with (doing) sthkomu projde co