Hlavní obsah

prohlédnout, hovor. prohlídnout

Dokonavé sloveso

  1. prohlédnout (si) (podívat se na) koho/co take a look at sthprohlédnout (si) form. examine, inspect sb/sthprohlédnout (si) (vidět) seeprohlédnout (si) form. view sthprohlédnout si památky města ap.do some sightseeing
  2. (vyšetřit, pacienta ap.) koho/co examine(přezkoumat) inspect(pečlivě) scrutinize sb/sthLékař ji prohlédl.The doctor examined her.
  3. (odhalit) koho/co see through sb/sth, take the measure of sb/sth(výmluvu ap.) discover sth

Vyskytuje se v

glass: Prohlédl si kopce dalekohledem.He glassed the hills.

going-over: (důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít cogive sb/sth a going-over

sightseeing: prohlédnout si památky, jít se podívat po památkáchgo/do some sightseeing

survey: zběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemugive sb/sth a brief survey

have: Poté, co prohlédl pacienta...Having examined the patient...

prohlédnout: prohlédnout si památky města ap.do some sightseeing