Hlavní obsah

prohlédnout, hovor. prohlídnout

Dokonavé sloveso

  1. prohlédnout (si) (podívat se na) koho/co take a look at sthprohlédnout (si) form. examine, inspect sb/sthprohlédnout (si) (vidět) seeprohlédnout (si) form. view sthprohlédnout si památky města ap.do some sightseeing
  2. (vyšetřit, pacienta ap.) koho/co examine(přezkoumat) inspect(pečlivě) scrutinize sb/sthLékař ji prohlédl.The doctor examined her.
  3. (odhalit) koho/co see through sb/sth, take the measure of sb/sth(výmluvu ap.) discover sth

Vyskytuje se v

glass: He glassed the hills.Prohlédl si kopce dalekohledem.

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

survey: give sb/sth a brief surveyzběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemu

have: Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...