Hlavní obsah

dohlédnout, hovor. dohlídnout

Dokonavé sloveso

  1. (zrakem do dálky) kam (can) see as far as sth
  2. (dát pozor) na koho/co keep an eye on sb/sth(postarat se) see to sth(pohlídat) BrE mind sb/sth, watch over sb/sth

Vyskytuje se v

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...