Hlavní obsah

omlouvat

Nedokonavé sloveso

  1. (ospravedlňovat) koho (try to) excuse, give excuses, try to justify sb/sthviz též omluvit
  2. (bývat důvodem k prominutí) koho/co excuse sb/sthTo tě neomlouvá.That's no excuse!Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

Vyskytuje se v

mnohokrát: Thousand apologies for sth.Mnohokrát se omlouvám za co.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

zdržení: I'm sorry for the delay.Omlouvám se za to zdržení.

apologetic: be apologeticomlouvat se, přen. kát se

justify: justify osf to sbospravedlňovat se, omlouvat se komu

profuse: be profuse in one's apologies/thanksvelice se omlouvat/děkovat

thousand: thousand apologiesmnohokrát se omlouvám

do: We do apologize.Velice se omlouváme.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

omlouvat: That's no excuse!To tě neomlouvá.