Hlavní obsah

mnohokrát

Číslovka

  1. (častokrát) many times(opakovaně) repeatedly
  2. (mnohonásobně) manifold(ly)Mnohokrát se omlouvám za co.Thousand apologies for sth.Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

Vyskytuje se v

děkovat: Thank you (very much).Děkuji (mnohokrát).

mnohokrát: Thank you very much., Many thanks.Děkuji mnohokrát.

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

velmi: a great manyvelmi mnoho

z, ze: one of manyjeden z mnoha

zabírat: It takes up too much space.Zabírá to příliš mnoho místa.

zdar: Best of/Good luck!Mnoho zdaru!

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

thousand: thousand apologiesmnohokrát se omlouvám

way: in many waysv mnoha ohledech

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

case: in many casesv mnoha případech

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.

time: many times a daymnohokrát za den

very: Thank you very much.Děkuji mnohokrát.