Hlavní obsah

odpovědět

Dokonavé sloveso

  1. (pronést odpověď) komu na co answer sth to sb, reply to sb to sth(ozvat se) respond to sbOdpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?
  2. (reagovat) respond with sth

Vyskytuje se v

otázka: ask sb/answer a questionpoložit komu/odpovědět na otázku

záporně: answer in the negativeodpovědět záporně

inzerát: reply to an adodpovědět na inzerát

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

pozdrav: return sb's greeting, greet sb in returnodpovědět komu na pozdrav

pravdivě: answer truthfullyodpovědět pravdivě

špatně: give the wrong answer, answer incorrectlyodpovědět špatně

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

question: answer a questionodpovědět na otázku

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?