Hlavní obsah

naučit

Dokonavé sloveso

  1. (předat vědomosti) co koho teach sb sthKdo tě to naučil?Who taught you that?
  2. (přivyknout) train
  3. expr.(dát co proto) koho teach sb (a lesson)

Vyskytuje se v

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

pokud: Unless she learns it ...Pokud se to nenaučí ...

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

handle: get a handle on sthzjistit/naučit se jak na co

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

practice: It comes with practice.Je to otázka cviku., To se dá naučit.

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?