Hlavní obsah

naučit

Dokonavé sloveso

  1. (předat vědomosti) co koho teach sb sthKdo tě to naučil?Who taught you that?
  2. (přivyknout) train
  3. expr.(dát co proto) koho teach sb (a lesson)

Vyskytuje se v

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?