Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) if(zápor) unless(za podmínky, že) provided (that)... pokud to nenajdeš.... unless you find it.Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.
  2. kniž.(dokud) as long as
  3. (co se týče)pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned
  4. (co jen) as ... as(tak dalece) as far asPokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho as long as, in so far aspokud - potud, dokud - potud

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

možno: if possible, hovor. if posspokud možno

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

pamatovat (si): If I remember right..., If my memory serves me right...Pokud si dobře pamatuji...

přihodit se: If nothing intervenes ...Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...

vědět: As far as I know ..., For all I know ...Pokud vím ...

vzpomínat (si): as far as I (can) rememberpokud si vzpomínám

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

as: as long aspokud tak dlouho jak

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

far: as far as I knowpokud vím

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

need: if neededpokud je třeba

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

know: as far as I know ...Pokud vím ...

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

okay: If it is okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

part: Well, for his part ...No pokud jde o něj ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

all: for all I knowpokud vím

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co