Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) if(zápor) unless(za podmínky, že) provided (that)... pokud to nenajdeš.... unless you find it.Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.
  2. kniž.(dokud) as long as
  3. (co se týče)pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned
  4. (co jen) as ... as(tak dalece) as far asPokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho as long as, in so far as

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

as: as long aspokud tak dlouho jak

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

far: as far as I knowpokud vím

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

need: if neededpokud je třeba

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

as: As far as I know...Pokud vím...

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

know: as far as I know ...Pokud vím ...

luck: If you get no luck ...Pokud vám štěstí nepřeje..., Pokud nemáte štěstí..., Pokud se vám nedaří...

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

okay: If it's okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

part: Well, for his part ...No pokud jde o něj ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

all: for all I knowpokud vím

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho