Hlavní obsah

jejich

Zájmeno

  • their(samostatné) theirs(za podst. jménem) of theirsTy nejsou jejich.Those are not theirs.jejich starý přítelan old friend of theirsJá na jejich místě ...If I were them ...

Vyskytuje se v

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

splést si: He mixed their names up.Spletl si jejich jména.

věc: It's not their concern/none of their business.To není jejich věc.

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

drum: drum of their feetdunění jejich nohou

evidence: Their attitude is evidenced in ...Jejich postoj se projevuje v ...

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.