Hlavní obsah

požadovat

Nedokonavé sloveso

  • (žádat, domáhat se) co od koho demand sth of/from sb, call for sth(vyžadovat) require sthPožaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.