Hlavní obsah

tady

Příslovce

  • here(tadyhle) over here(zdůraznění) this is whereTady je Novák. u telefonu(This is) Novák speaking.Je tady někde?Is he around here?Tady to máte/máš.Here/There you are.tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here

Vyskytuje se v

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

být: Jsem tady.I am here.

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

dovolená: Jsme tady na dovolené.We are here on holiday.

horko: Je tady horko.It's hot in here.

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

mít: Tady máš/máte.při podávání Here you are!

motat se: Nemotej se tady! nepřekážejGet out of the way!

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

o: O to (tady) nejde.That is not the point.

plést se: Nepleť se tady!Get out of the way!

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.

policie: Je tady policie.The police are here.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

vedro: Je (tady) vedro.It is very hot (here).

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

zůstat: Jak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?

here: tady poblížnear here

near: tady poblíž, nedaleko odsudnear here

pleasure: Jste tady obchodně nebo za zábavou?Business or pleasure?

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

be: Ještě jsem tady.I am still here.

before: Nikdy předtím jsem tady nebyl.I have never been here before.

business: Jsem tady služebně.I'm here on business.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

do: Co tady děláš?What are you doing here?

it: Líbí se mi tady.I like it here.

mind: Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?Would you mind my smoking here?

missing: Něco tady chybí.Something is missing here.

one: Tady se nedá jíst.One can't eat here.

pending: Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.He is here pending his request for asylum.

plentiful: Je tady spousta ryb.Fish is plentiful here.

point: O to tady nejde.That is not the point.

quit: Končím (tady). v práci ap.I quit.

right: Právě tady, právě teď.Right here, right now.

safe: Tady jste v bezpečí.You are safe here.

something: Je tady, alespoň že to.He is here, that's something.

still: Ty jsi ještě tady?Are you still here?

they: Jsou tady.They are here.

this: Ahoj, tady John.Hello, this is John.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

will: Tady nebudeš kouřit.You will not smoke here.

tady: tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here