Hlavní obsah

safe [seɪf]

Přídavné jméno-fer, -fest

  1. bezpečný, bez rizika nepřinášející ohrožení ap.Have a safe journey.Dobře dojeď(te).tech. safe loadpřípustné zatíženímake sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnitbe a safe driverjezdit bezpečně řídit
  2. from sth (jsoucí) v bezpečí, chráněný před čím, mimo riziko čehoYou are safe here.Tady jste v bezpečí.keep sth safe from sthchránit co před čím
  3. jistý, zaručený, zajištěný stav, výsledek ap.Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.
  4. hanl.pohodlný, nenáročný bez dobrodružnosti ap.It is safe to say ...Dá se s jistotou říct ...

Vyskytuje se v

pair: být spolehlivýhave a safe pair of hands

safe: být v dobrých rukoube in safe hands, be safe in sb's hands

blow: utrpět šoksuffer a blow

burn-out: vyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.suffer a burnout

custody: úschova svěřené věci(safe) custody

fail-safe: pojistka, pojistné zařízení přístroje ap.fail-safe device

hardship: strádat, být v tíživé životní situacisuffer hardship

journey: Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.Have a safe journey.

pain: Trpí bolestmi zad.He suffers from back pain.

bezpečí: být v bezpečíbe safe

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. green

porážka: utrpět porážkusuffer a defeat

sex: bezpečný/nechráněný sexsafe/unprotected sex

šťastný: Šťastnou cestu!Have a safe journey!

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

vytrpět: vytrpět si své hodněgo through (a lot) of suffering

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

cukrovka: trpět cukrovkousuffer from diabetes

omrzlina: Utrpěli omrzliny.They suffered frostbite.

poškození: utrpět poškozenísuffer damage

prodělat: Prodělal mrtvici.He suffered a stroke.

trpět: trpět hlademsuffer (from) hunger, be starving

utrpět: Utrpěl těžké zranění.He suffered a severe injury.

vzdálenost: z bezpečné vzdálenostifrom a safe distance

zácpa: trpět zácpousuffer from/have constipation, be constipated

bet: tutovkagood/safe bet