Hlavní obsah

repository [rɪˈpɒzɪtərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu