Hlavní obsah

již

Příslovce

Vyskytuje se v

brzy: any minute nowjiž brzy už už

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

odeslat: The letter has been sent off.Dopis byl již odeslán.

anymore: not anymoreuž/již ne

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

losing: losing game(již) prohraná hra

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

ordinary: ordinary resolutionusnesení, k němuž stačí prostá většina hlasů

passé: be passébýt (již) minulostí

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

titular: titular saintsvatý, podle něhož je nazván kostel

which: before whichpřed nímž

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

manqué: lawyer manquéčlověk, jenž se mohl uplatnit jako právník

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

wherein: the box wherein she kept her woolkrabice, v níž měla svou vlnu

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat