Hlavní obsah

odeslat

Vyskytuje se v

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

been: It has been sent.Už to bylo odesláno.

straggle: The players straggled away.Hráči postupně odešli.

odeslat: The letter has been sent off.Dopis byl již odeslán.