Hlavní obsah

odejít

Dokonavé sloveso

  1. (odkráčet) odkud kam go away from sth, leave sth for sthform. depart from/for sth(odkráčet) walk off sthOdešli jsme z místnosti.We left the room.Odešla do práce.She (has) left for work.
  2. (opustit) od koho, odkud leave sb/sth(skončit) quitodejít do důchoduretire, go into retirement
  3. hovor.(pokazit se) break down, die, failhovor.(kleknout) conk out, pack up

Vyskytuje se v

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

sebrat se: get up and leave, náhle up and leavesebrat se a (ode)jít

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

aby: He told him to leave.Řekl mu, aby odešel.

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

než: Before you leave ...... než odejdeš.

ona: She has left already.Ona už odešla.

penze: retire (on a pension)(ode)jít do penze

rozhodnout se: He decided to leave.Rozhodl se odejít.

rozloučení: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

away: walk awayodejít, odkráčet

departure: take one's departurevzdálit se, odejít

honourably: voj. be honourably dischargedodejít do výsluhy s poctami

prematurely: retire prematurelyodejít do předčasného důchodu

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

gone: He's gone.Je pryč., Už odešel., i přen. Umřel.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

may: You may leave.Můžete odejít.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

straggle: The players straggled away.Hráči postupně odešli.

quietly: go quietly(ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.

odejít: retire, go into retirementodejít do důchodu