Hlavní obsah

dojem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zanechaný) impressionudělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sbUdělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.
  2. (představa) idea(tušení) senseMám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

Vyskytuje se v

celkový: overall impression, uměleckého díla tout ensemblecelkový dojem

vyvolat: give the impression of sthvyvolat dojem čeho

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

ubránit se: I can't help thinking ...Nemohu se ubránit dojmu ...

valný: It didn't impress me (much).Neudělalo to na mě valný dojem.

velký: strong impressionvelký dojem

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co, navodit komu iluzi čeho

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylně

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho