Hlavní obsah

působení

Vyskytuje se v

působit: působit komu starostiworry sb

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.

disruptive: narušovat co, působit potíže, vadit čemu, v čembe disruptive to sth

gravity: působení gravitacefyz. pull of gravity

heartstrings: (za)působit na čí city hl. rozlítostnittug at sb's heartstrings

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylněgive the impression of sth

magic: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

public nuisance: působit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádekcause a public nuisance

vexation: (z)působit mrzutosti komucause sb vexation

wasteful: plýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdrojebe wasteful of sth

work: hrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.work to sb's disadvantage

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

feel: Ten pokoj působí útulným dojmem.The room has a cosy feel.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.