Hlavní obsah

působení

Vyskytuje se v

působit: působit komu starostiworry sb

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

působit: Působil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.

disruptive: be disruptive to sthnarušovat co, působit potíže čemu, v čem

gravity: fyz. pull of gravitypůsobení gravitace

heartstrings: tug at sb's heartstrings(za)působit na čí city hl. rozlítostnit

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

work: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.