Hlavní obsah

wasteful [ˈweɪstfəl or -fʊl]

Vyskytuje se v

wasteful: plýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdrojebe wasteful of sth