Hlavní obsah

goodbye [ˌgʊdˈbaɪ]

Citoslovce

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

kiss: dát sbohem komu/čemukiss sb/sth goodbye

say: rozloučit se s kým/pozdravit kohosay goodbye/hello to sb

pusa: pusa na rozloučenougoodbye kiss

rozloučená: polibek na rozloučenougoodbye kiss

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

mávat: mávat na rozloučenouwave goodbye

rozloučení: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

zamávat: zamávat komu na rozloučenouwave sb goodbye

goodbye: rozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komusay goodbye to sb