Hlavní obsah

goodbye, good-bye, AmE! goodby [ˌgʊdˈbaɪ]

Citoslovce

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

kiss: kiss sb/sth goodbyedát sbohem komu/čemu

say: say goodbye/hello to sbrozloučit se s kým/pozdravit koho