Hlavní obsah

kiss [kɪs]

Sloveso

  1. sb líbat, políbit kohokiss sth betterpřen. pofoukat co aby nebolelo ap.AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad kohoAmE, slang. Kiss off!Vypadni!, Jdi do háje!
  2. zlehka se dotknout

Vyskytuje se v

French: French kissfrancouzský polibek

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

hug: Huggs and kisses.Objímám tě a líbám. v dopise ap.

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

pusa: dát komu pusugive sb a kiss, kiss sb

pusa: pusa na rozloučenougoodbye kiss

rozloučená: polibek na rozloučenougoodbye kiss

sněhový: sněhová pusinkameringue (kiss)

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

obejmout: Objali jsme se a políbili.We hugged and kissed.

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

políbit: políbit komu rukukiss sb's hand

políbit: Políbili se.They kissed (each other).

tvář: políbit koho na tvářkiss sb's cheek/sb on the cheek

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!