Hlavní obsah

kiss [kɪs]

Sloveso

  1. sb líbat, políbit kohoAmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje kohoAmE, slang. Kiss off!Vypadni!, Jdi do háje!
  2. zlehka se dotknout

Vyskytuje se v

French: French kissfrancouzský polibek

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

hug: Huggs and kisses.Objímám tě a líbám. v dopise ap.

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

dýchání: mouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of lifedýchání z úst do úst

pusa: give sb a kiss, kiss sbdát komu pusu

rozloučená: goodbye kisspolibek na rozloučenou

sněhový: meringue (kiss)sněhová pusinka

umělý: artificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifeumělé dýchání

ústa: mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifedýchání z úst do úst

obejmout: We hugged and kissed.Objali jsme se a políbili.

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

políbit: kiss sb's handpolíbit komu ruku

tvář: kiss sb's cheek/sb on the cheekpolíbit koho na tvář

vášnivý: passionate kiss/lover/lettervášnivý polibek/milenec/dopis

záda: Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!Vlez mi na záda!

kiss: blow sb a kissposlat polibek komu fouknutím z dlaně