Hlavní obsah

dýchání

Podstatné jméno, rod střední

  • breathingform. respiration(technika) breathworkmed. umělé dýcháníartificial respirationdýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

Vyskytuje se v

povrchní: povrchní dýcháníshallow breathing

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

dýchat: dýchat zhlubokabreathe deeply

breathe: zhluboka dýchatbreathe deeply

kiss: umělé dýchánípřen. hl. BrE kiss of life

mouth: med. dýchání ústy, přen. funění pusoumouth breathing

rescue: umělé dýchání, dýchání z úst do ústrescue breathing

respiration: umělé dýcháníartificial respiration

breathless: Samým napětím ani nedýchali.They were breathless with anticipation.

dýchání: med. umělé dýcháníartificial respiration