Hlavní obsah

dýchání

Podstatné jméno, rod střední

  • breathingform. respiration(technika) breathworkmed. umělé dýcháníartificial respirationdýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

Vyskytuje se v

povrchní: povrchní dýcháníshallow breathing

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

dýchat: dýchat zhlubokabreathe deeply

dýchat: Nemohl jsem dýchat.I couldn't breathe.

breathe: breathe deeplyzhluboka dýchat

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

kiss: přen. hl. BrE kiss of lifeumělé dýchání

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

rescue: rescue breathingumělé dýchání, dýchání z úst do úst

respiration: artificial respirationumělé dýchání

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.