Hlavní obsah

breathing [ˈbriːðɪŋ]

Přídavné jméno

  • dýchacíbreathing apparatusdýchací přístroj

Vyskytuje se v

last: breathe one's lastvydechnout naposled, dodýchat, zemřít

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

apparatus: breathing apparatusdýchací přístroj

breathing: breathing apparatusdýchací přístroj

exercise: breathing exercisedechové cvičení

heavy: heavy breathingtěžký dech

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

rescue: rescue breathingumělé dýchání, dýchání z úst do úst

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít