Hlavní obsah

breathing [ˈbriːðɪŋ]

Přídavné jméno

  • dýchacíbreathing apparatusdýchací přístroj

Vyskytuje se v

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít

last: breathe one's lastvydechnout naposled, dodýchat, zemřít

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

apparatus: breathing apparatusdýchací přístroj

breathe: breathe deeplyzhluboka dýchat

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

exercise: breathing exercisedechové cvičení

heavy: heavy breathingtěžký dech

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

rescue: rescue breathingumělé dýchání, dýchání z úst do úst