Hlavní obsah

breathlessly [ˈbreθləslɪ or -lɪslɪ]

Vyskytuje se v

breathless: in breathless suspensese zatajeným dechem, napjatě očekávat ap.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.

bez, beze: bez dechubreathless(ly)

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.