Hlavní obsah

dýchání

Vyskytuje se v

povrchní: shallow breathingpovrchní dýchání

umělý: artificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifeumělé dýchání

ústa: mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifedýchání z úst do úst

dýchat: breathe deeplydýchat zhluboka

kiss: přen. hl. BrE kiss of lifeumělé dýchání

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

rescue: rescue breathingumělé dýchání, dýchání z úst do úst

respiration: artificial respirationumělé dýchání

breathe: breathe deeplyzhluboka dýchat

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.

dýchání: artificial respirationmed. umělé dýchání