Hlavní obsah

breathless [ˈbreθlɪs or -ləs]

Vyskytuje se v

bez, beze: bez dechubreathless(ly)

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

breathless: se zatajeným dechem, napjatě očekávat ap.in breathless suspense