Hlavní obsah

kiss [kɪs]

Sloveso

  1. sb líbat, políbit kohokiss sth betterpřen. pofoukat co aby nebolelo ap.AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad kohoAmE, slang. Kiss off!Vypadni!, Jdi do háje!
  2. zlehka se dotknout

Vyskytuje se v

French: francouzský polibekFrench kiss

goodnight: polibek na dobrou nocgoodnight kiss

hug: Objímám tě a líbám. v dopise ap.Huggs and kisses.

plant: dát pusu komu, políbit kohoplant a kiss on sb

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

pusa: dát komu pusugive sb a kiss, kiss sb

rozloučená: polibek na rozloučenougoodbye kiss

sněhový: sněhová pusinkameringue (kiss)

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

obejmout: Objali jsme se a políbili.We hugged and kissed.

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

políbit: políbit komu rukukiss sb's hand

tvář: políbit koho na tvářkiss sb's cheek/sb on the cheek

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!

kiss: poslat polibek komu fouknutím z dlaněblow sb a kiss