Hlavní obsah

bye [baɪ]

Citoslovce

  • bye(-bye) hovor.nashle, , ahoj při loučeníBye for now.Tak zatím (nashle).

Vyskytuje se v

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.