Hlavní obsah

pack up

Vyskytuje se v

vypovědět: fail, give out, seize up, BrE hovor. pack uppřen. vypovědět službu stroj, část těla ap.

sbalit: pack up (one's things)sbalit si věci před odjezdem ap.