Hlavní obsah

anymore [ˌenɪˈmɔː]

Příslovce

  • v záporných větách a otázkáchnot anymoreuž/již ne

Vyskytuje se v

take: Už to nevydržím!, Už to nesnesu!I can't take it (anymore)!

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

anymore: už/již nenot anymore