Hlavní obsah

this [ðɪs]

Zájmeno

  1. ten(to), tenhle o právě zmíněnémI have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.
  2. uvozuje další výrokto(hle)You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?
  3. to(hle), toto, tento zdelike thistakhle při předvádění
  4. this morningdneska ránothis timetentokrátup to this daydo dnes, do dnešního dne
  5. this is tady ... při představování v telefonu ap.Hello, this is John.Ahoj, tady John.

Příslovce

  1. takto, takhle malý ap.The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.
  2. this much při vyjádření, kolik vím nebo kolik někomu řeknutolik

Vyskytuje se v

day: v dnešní doběin this day and age

effect: v tomto/tom smysluto this/that effect

like: takto, takhle tímto způsobemlike this/that/so

mind: s tímto úmyslem, za tím účelemwith this in mind

side: před čím časověthis side of sth

these: v dnešní době, v současnosti, dnesthese days

this: tady ... při představování v telefonu ap.this is

way: tak, taktothat/this way

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

context: v této souvislostiin this context

exact: právě v tento okamžikthis exact moment

for: pro tentokrátfor this time/once

instance: v tomto případěin this instance

moment: právě v tomto okamžikuat this very moment

once: tentokrátthis once

point: v tuto chvíliat this point

response: (Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.This is in response to your...

time: příště/tentokrátnext/this time

world: tento životthis world

year: letosthis year

alone: Už jen to...This fact alone...

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

available: Tato informace není dostupná.This information isn't available.

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

bear: Tyhle lidi nesnáším.I can't bear these people.

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

bored: Začíná mě to nudit.I'm getting bored with this.

both: obě tyto ženyboth of these women

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

dance: Smím prosit?May I have this dance?

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

earlier: začátkem tohoto měsíceearlier this month

enough: Už mám dost těchhle lidí.I have had enough of these people.

fit: Tohle víčko nepasuje.This lid doesn't fit.

fortnight: ode dneška za čtrnáct dníthis day fortnight

free: Máš dnes večer čas?Are you free this evening?

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

in: Červená se letos nosí.Red is in this year.

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

last: Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.This battery lasts twice as long.

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

meant: Tahle kniha není určená dětem.This book is not meant for children.

messy: Při grilování se nadělá hrozný binec.These barbecues are so messy.

month: začátkem tohoto měsíceearlier this month

must: Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.Rubber gloves are a must in these conditions.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

ought: To by měla být legrace., To bude legrace.This ought to be fun.

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

proof: Tato whisky má 43% alkoholu.This whiskey is 86 proof.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

puzzle: To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.This puzzles me.

range: v tomto cenovém rozpětíin this price range

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

seat: Tento mikrobus je pro osm osob.This van seats eight.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

set: To se pravděpodobně stane.This is set to happen.

sick: Z toho jídla se mi dělá špatně.This food makes me sick.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

something: To je skutečně něco!This is really something!

subject: Opusťme toto téma.Let's drop this subject.

such: takováto zprávasuch news as this

take: Tohle si vezmi s sebou.Take this with you.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

very: právě v tomto doměin this very house

would: Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.Without a good dictionary you would not be able to translate this.

yours: Jsou tyhle tvoje?Are these yours?

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby, by this means

dnes: dnes ránothis morning

klopit: Neklopit! na krabici ap.This side up!

letošek: od letoškafrom this year on

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

add: a navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověďadded to this

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

ohled: v tomto ohleduin this respect

onen, ona, ono: ten či onenthis or that

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: pro tentokrátfor this time

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

druh: tohoto druhuof this kind

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

kašlat: Kašlu na to. je to těžké ap.BrE Sod it., vulg. Screw that!, nebudu to dělat Blow this for a lark.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

letošní: letošní rokthis year

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechat: Nechme toho.Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

odpoledne: dnes/zítra odpolednethis/tomorrow afternoon

odskákat: Tak to si odskáčeš!You'll smart for this!, You are for the high jump.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

plést: Mě do toho nepleť.Leave me out of this.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

případ: v tomto případěin this case/instance

ráno: dnes/včera/zítra ránothis/yesterday/tomorrow morning

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

smět: Smím prosit?May I have this dance?

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

srát: To mě fakt sere.This really pisses me off.

stávat se: To se stává.These things happen.

šířka: v těchto (zeměpisných) šířkáchin these latitudes

tady: Tady je Novák. u telefonu(This is) Novák speaking.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.