Hlavní obsah

právě

Příslovce

  • justhovor. right now, only justPrávě se vrátil.He has (only) just come back.právě teď(at) this very moment, just now, (v přímé řeči též) as we speak

Částice

  1. (zrovna) justzdůraznění pomocí vytýkací vazbyPrávě o to žádal.That's what he asked for.právě naproti tobějust opposite of you
  2. (zmírnění záporu) very, quite that, exactly
  3. hovor.(ovšem, zajisté) exactly

Vyskytuje se v

prezident: právě zvolený prezidentpresident-elect

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

koupat se: Právě se koupe.He is just taking a bath.

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

svačit: Právě svačíme.We are just having a snack.

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

exact: právě v tento okamžikthis exact moment

lease: být v (pro)nájmu, být právě (pro)najímanýbe under a lease

matter: právě projednávaná záležitost věc na pořadu dnematter in hand

moment: právě v tomto okamžikuat this very moment

ready: právě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat cobe ready to do sth

under: (právě) probíhat proces ap., být v pohybube under way

have: Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.We had just finished it when you arrived.

just: Právě jsem ho viděl.I've just seen him.

point: Právě se chystal odejít.He was on the point of leaving.

right: Právě tady, právě teď.Right here, right now.

very: právě v tomto doměin this very house

hit: být právě vhod, bodnout k chuti ap.hovor. hit the spot