Hlavní obsah

právě

Příslovce

  • justhovor. right now, only justPrávě se vrátil.He has (only) just come back.právě teď(at) this very moment, just now, (v přímé řeči též) as we speak

Částice

  1. (zrovna) justzdůraznění pomocí vytýkací vazbyPrávě o to žádal.That's what he asked for.právě naproti tobějust opposite of you
  2. (zmírnění záporu) very, quite that, exactly
  3. hovor.(ovšem, zajisté) exactly

Vyskytuje se v

prezident: právě zvolený prezidentpresident-elect

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

koupat se: Právě se koupe.He is just taking a bath.

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

svačit: Právě svačíme.We are just having a snack.

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

matter: matter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

ready: be ready to do sthprávě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat co

under: be under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybu

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

very: in this very houseprávě v tomto domě

hit: hovor. hit the spotbýt právě vhod, bodnout k chuti ap.