Hlavní obsah

právě

Vyskytuje se v

prezident: president-electprávě zvolený prezident

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

koupat se: He is just taking a bath.Právě se koupe.

obědvat: I'm just having lunch.Právě obědvám.

odjet: The bus has just left.Autobus právě odjel.

právě: That's what he asked for.Právě o to žádal.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

řešit: We are just trying to solve/looking into it.Právě to řešíme.

svačit: We are just having a snack.Právě svačíme.

vhod: He came just at the right moment.Přišel právě vhod.

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

lease: be under a leasebýt v (pro)nájmu, být právě (pro)najímaný

matter: matter in handprávě projednávaná záležitost věc na pořadu dne

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

ready: be ready to do sthprávě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat co

under: be under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybu

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

very: in this very houseprávě v tomto domě

hit: hovor. hit the spotbýt právě vhod, bodnout k chuti ap.