Hlavní obsah

odjet

Dokonavé sloveso

  1. (o člověku) odkud kam leave sth for sthform. depart from/for sth, go away from sthodjet z městaleave the townOdjel z Vídně do Říma.He left Vienna for Rome.
  2. (o dopravním prostředku) leave, departAutobus právě odjel.The bus has just left.

Vyskytuje se v

do: He left for Brno.Odjel do Brna.

nastoupit: He got in the car and drove away.Nastoupil do auta a odjel.

z, ze: He left the town.Odjel z města.

off: drive offodjet, vyjet řidič

ride: ride off/awayodjet na koni ap.

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

leave: He left Prague for London.Odjel z Prahy do Londýna.

odjet: leave the townodjet z města