Hlavní obsah

leave [liːv]

Slovesopt&pp left

 1. sth for sth odejít, odjet odkud kam z města ap.He left Prague for London.Odjel z Prahy do Londýna.
 2. sth opustit co, odejít od čeho organizace ap.leaving presentdar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.
 3. sth (za)nechat co kde/jak položené, ve stavu ap.
 4. nechat (si) na později, neudělat ap.be leftzůstat, zbýt jídlo ap.
 5. mat., hovor.dávat, rovnat se výsledek odčítání
 6. sb with sth nechat co na kom nepříjemnost ap.be leftbýt ponechán, zůstat v nějaké situaci
 7. sb in sth přivést koho kam zanechat koho kde událost ap., dojít kam
 8. zanechat (po sobě) stopu, dojem ap.
 9. sth (up) to sb nechat co na kom rozhodnutí ap.Leave it (up) to me.Nech(te) to na mně.
 10. ponechávat/dát prostor k čemu k jednání ap.
 11. sth until sth odkládat, nechávat až na kdy na poslední chvíli

Podstatné jméno

 1. volno z práce, dovolená ze zákonných důvodů, dovolenkaleaving agevěk ukončení školyFrench leaveneomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovolení
 2. form.svolení, povolení, dovolení k činnostiby your leaves vaším svolenímBrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu
 3. form.rozloučení, odchod

Předložka

 • leaving aside (po)necháme-li stranou co

Vyskytuje se v

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

for: odjet, odejít kam, jet do čeholeave for

high: nechat koho na holičkách v beznadějné situacileave sb high and dry

last: nechat (si) co/koho na konecleave sth/sb until last

leave: (po)necháme-li stranou coleaving aside

leave behind: být pozadu, pokulhávatbe left behind

leave out: Nech(te) toho!Leave it out.

leave over: zbýt, zbývatbe left over

left: zbylý, přebytečný, navícleft over

left field: (po)divný, ujetý, svéráznýleft-field

left luggage: úschovna zavazadelleft luggage (office)

lurch: nechat koho ve štychu/na holičkáchleave sb in the lurch

mark: podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následkyleave one's mark

minus: být bez čehobe (left) minus sth

sabbatical: vědecká dovolená profesora ap.sabbatical (leave)

stand: nechat odstát o jídle ap.leave to stand

take: ber, nebo nech být, tohle, nebo nictake it or leave it

up: zvednout se a odejít z ničeho nicup and leave

absence: volno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.leave of absence

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

blank: Zde nevyplňujte.Leave blank.

compliment: dvojznačný kompliment který lze chápat i negativněleft-handed compliment

discretion: nechat co na uvážení koholeave sth to sb's discretion

inset: ve výřezu vlevo o fotce ap.inset left

leaning: levicově orientovaný deník ap.left-leaning

luggage: úschovna zavazadelleft luggage (office)

maternity: mateřská (dovolená)maternity leave

over: zbylýleft over

parental: rodičovská dovolená, rodičovské volnoparental leave

post: opustit stanovištěleave the post

right: na všechny stranyright and left

school-leaving: věk ukončení (povinné) školní docházkyschool-leaving age

shore: vycházka na pevninu námořníkashore leave

strand: nechat koho ve štychu/na holičkách/na pospasleave sb stranded

taste: zanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.přen. leave a bad taste in sb's mouth

turn: zahnout dolevamake a left turn

unpaid: neplacené volnounpaid leave

unsaid: neříct co, nechat co nevyřčenoleave sth unsaid

winger: levý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídloleft/right winger

about: Chystá se odejít., Je na odchodu.He is about to leave.

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.

aside: Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...Leaving aside ...

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

find: Zjistil, že není schopen odejít.He found himself unable to leave.

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

goodbye: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

left-handed: Je to levák.He is left-handed.

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

may: Můžete odejít.You may leave.

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

point: Právě se chystal odejít.He was on the point of leaving.

speechless: Ta zpráva mu vzala dech.The news left him speechless.

strength: Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.There was no strength left in me.

untold: neprozradit tajemstvíleave the secret untold

dovolená: mateřská dovolenámaternity leave, přerušení kariéry baby break

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

levice: po vaší levicion your left

levotočivý: levotočivá zatáčkaleft bend

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

míchat: nemíchat koho do čeho nezatahovatleave sb out of sth

náhoda: ponechat náhodě coleave sth to chance

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

cold: nechávat chladným, nezaujmout koholeave sb cold

grab: k máníup for grabs

grub: rozrýt, rozhrabat co zem ap.grub (up)

grub up, grub out: vykopat, vyhrabat, vytrhat co rostliny, stromygrub sth up

smash-and-grab: rozbití a vyloupení výkladní skříněsmash-and-grab (raid)

mání: být k máníbe available/to be had, hovor. be up for grabs, na prodej for sale, BrE on sale

příležitost: chopit se příležitostiseize/grab the opportunity

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.