Hlavní obsah

attitude [ˈætɪˌtjuːd]

Podstatné jméno

  • to(wards) sth/sb postoj, stanovisko, přístup k čemu/komuWhat is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?attitude researchvýzkum postojů spotřebitelůattitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálkahave an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

Vyskytuje se v

casual: casual attitude to sthbezstarostný/lhostejný přístup k čemu

evidence: Their attitude is evidenced in ...Jejich postoj se projevuje v ...

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude