Hlavní obsah

these [ðiːz]

Vyskytuje se v

add: added to thisa navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověď

day: in this day and agev dnešní době

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

side: this side of sthpřed čím časově

this: this istady ... při představování v telefonu ap.

this: this muchtolik

way: that/this waytak, takto

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

day: this day week(přesně) před týdnem

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

for: for this time/oncepro tentokrát

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

once: this oncetentokrát

point: at this pointv tuto chvíli

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

side: This side up.Neklopit. nápis na balíku

this: like thistakhle při předvádění

this: this timetentokrát

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

time: next/this timepříště/tentokrát

world: this worldtento život

year: this yearletos

alone: This fact alone...Už jen to...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

both: both of these womenobě tyto ženy

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

dance: May I have this dance?Smím prosit?

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

emergency: This is an emergency!Je to velice naléhavé. nouzová situace ap.

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

go: This bolt goes to ...Tento šroub patří do ...

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

on: I've got something on this Friday.Tento pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

ought: This ought to be fun.To by měla být legrace., To bude legrace.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

proof: This whiskey is 86 proof.Tato whisky má 43% alkoholu.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí, v této cenové kategorii

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

sick: This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

something: This is really something!To je skutečně něco!

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

such: such news as thistakováto zpráva

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

take: Take this road.Jeďte po této silnici.

takeaway: The big/main takeaway from this film is ...Hlavní, co si z tohoto filmu (můžeme) odnést, je...

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.