Hlavní obsah

instance [ˈɪnstəns]

Podstatné jméno

Podstatné jméno

  1. for instance například, třebaAmE give a for instanceuvést příklad
  2. in the first instance nejdříve, nejprve, v první řadě

Vyskytuje se v

příklad: na příkladfor example/instance

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

případ: v tomto případěin this case/instance

lower: lower courtsoud nižší instance

original: práv. original jurisdictionjurisdikce v první instanci