Hlavní obsah

enough [ɪˈnʌf]

Přídavné jméno

  • dostatečnýIt is proof enough of it.To je toho dostatečným důkazem.

Vyskytuje se v

fair: fair enough, butdobře, ale

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

interestingly: interestingly (enough)překvapivě, kupodivu, a co je/bylo zajímavé uvození

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

strangely: strangely (enough)kupodivu, překvapivě, nečekaně

sure: sure enoughopravdu, skutečně, vskutku ujištění tvrzení

well: well enoughdocela, dost mít rád ap.

proof: be proof enough of sthbýt dostatečným důkazem čeho

soon: soon enoughvčas, zavčasu

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

natolik: enough to...natolik, aby...

víc: more than enoughvíc než dost

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

být: There is enough time.Je dost času.

dost: I have time enough.Mám dost času.

nabažit se: I can't get enough of it.Nemohu se toho nabažit.

stačit: Have you had enough?Stačilo vám? o jídle ap.

: That's enough!Dost už!

vysoko: jump high (enough)skákat (dost) vysoko

vystačit: There won't be enough for everyone.Nevystačí to pro všechny.

příliš: Enough is enough!Čeho je moc, toho je příliš!

zbláznění: It's enough to drive you crazy.To je k zbláznění.

enough: strangely/interestingly enoughkupodivu