Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) (in order) to, so as (to), so (that), in order that(zápor též) lestpo lest následuje should nebo infinitiv bez toAbych řekl pravdu ...To tell the truth ...Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.Dohlédni, aby ...See (to it) that ...aby ne... se slovesemin order not to, lest
  2. (vyj. účinek) topomocí infinitivuMá dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.
  3. (vyj. obsah hlavní věty) topomocí infinitivuBylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.
  4. (přání, vůle ap.) topomocí infinitivuŘekl mu, aby odešel.He told him to leave.
  5. (obava ap.)Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

Částice

  1. (kéž) I wish, only ifnásleduje sloveso v min.č.Už aby tu byli.I can't wait for them to come.
  2. (doufejme) I hopeJenom aby!Let's hope!, Hopefully!, (kéž by) If only!

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor see that

než: než abyna to aby to

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

natolik: natolik, aby...enough to...

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

shrnout: abych to shrnulto sum up

tak: tak abyso that

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sth

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

na: Je na vás, abyste ...It is up to you to ...

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

než: Je příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.

potřeba: Je potřeba, aby ...It is necessary that ...

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Byl jsem požádán, abych ...I was asked to ...

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přinutit: Přinutila ho, aby to uklidil.She made him clean it up.

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.

rozkázat: Rozkázal jim, aby šli.He ordered them to go.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

upřímný: abych byl upřímnýto be frank/honest

: aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...

: aby bylo zítra.Roll on tomorrow!

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.He warned him not to do it.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth