Hlavní obsah

tento

Zájmeno

  1. (ten) this(tito) these(samostatně) this onetito lidéthese peopletouto dobouby now, at the moment
  2. toto, tohle hovor.(právě ono) this (is what)

Vyskytuje se v

tento: toto, tohleprávě ono this (is what)

cesta: touto cestouin this way, c!tímto hereby, by this means

doba: touto dobouby now

chvíle: v tuto chvíliat the moment

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

ohled: v tomto ohleduin this respect

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

druh: tohoto druhuof this kind

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

případ: v tomto případěin this case/instance

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

šířka: v těchto (zeměpisných) šířkáchin these latitudes

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.This food is fattening.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tyhle jsou tvoje.These are yours.

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

váš, vaše: Tento je váš.This one is yours.

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vyžadovat: Tato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?

zavazovat se: kdo se (tímto) zavazuje k čemusb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sth

způsob: tímto způsobem(in) this way

tamten: tento - tamtenvzdálenější ze dvou this one - that one