Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) co build, construct, make(konstrukci) set up(stan) pitch sthstavět sněhulákabuild/make a snowman
  2. (umísťovat) co kam put, place, position sth swhstavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sthstavět na čajput the kettle on
  3. (vzpřimovat) co stand sth, put sth upright(vztyčovat pomník) raise sthstavět koho na nohyhelp sb to stand up
  4. (vycházet z něčeho) (co) na čem build (sth) on sth
  5. (sestavovat) co assemble, put together, set up sth
  6. (uvádět do situace) koho place, put sb
  7. (mít zastávku) stop, halt(spoj ve stanici) callVlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

Vyskytuje se v

beztíže: zero gravity, (state of) weightlessnessstav beztíže

horečnatý: feverishness, febricityhorečnatý stav

křečový: seizurekřečový stav

rovnovážný: (state of) equilibriumrovnovážný stav

sněhulák: make a snowmanstavět/postavit sněhuláka

stav: state of weightlessness, zero gravitystav beztíže

tkalcovský: (weaving) loomtkalcovský stav

zdravotní: state of healthzdravotní stav

zvrátit: turn the game, rally, come back from sthsport. zvrátit nepříznivý stav hry

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

šokový: state of shockmed. šokový stav

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

circular: tech. circular loomkruhový (tkalcovský) stav

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

gravity: fyz. zero gravitynulová přitažlivost, stav beztíže

health: state of healthzdravotní stav

loom: jet loomtryskový stav

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

position: ekon. cash positionhotovostní pozice, stav běžného účtu

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

shuttle: text. shuttle loomčlunkový stav

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

stavět: exhibit, flaunt, parade, show off sthstavět co na odiv