Hlavní obsah

rovnat

Vyskytuje se v

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

equivalent: be equivalent to sthrovnat se, odpovídat čemu množstvím ap.

tantamount: be tantamount to sthrovnat se čemu být stejně špatný ap.

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.